PIJPMANIPULATIE

Rollenbokken en ondersteuningsbokken mechanisch of elektrisch voor het in de lengte verplaatsen of het roteren van de pijp.